Robôs > Ranking de Algoritmos Individuais > Histórico e Filtros →

Combo: Top_Hedger

Fornecedor: 1 - Tipo: COMBO NORMAL

Este combo é composto pelos robôs específicos listados abaixo:

 1. Robô TH Venda X: https://tradergrafi.co/Robos/?A=THVX
 2. Robô TH Venda Light: https://tradergrafi.co/Robos/?A=THVL
 3. Robô TH Venda 4: https://tradergrafi.co/Robos/?A=THV4
 4. Robô TH Venda 3: https://tradergrafi.co/Robos/?A=THV3
 5. Robô TH Venda 2: https://tradergrafi.co/Robos/?A=THV2
 6. Robô TH Venda 1: https://tradergrafi.co/Robos/?A=THV1
 7. Robô TH Dolar Sexta: https://tradergrafi.co/Robos/?A=THD6
 8. Robô TH Dolar 1: https://tradergrafi.co/Robos/?A=THD1
 9. Robô TH Compra XX: https://tradergrafi.co/Robos/?A=THCXX
 10. Robô TH Compra X: https://tradergrafi.co/Robos/?A=THCXC
 11. Robô TH Compra NX: https://tradergrafi.co/Robos/?A=THCNX
 12. Robô TH Compra N2: https://tradergrafi.co/Robos/?A=THCN2
 13. Robô TH Compra N1: https://tradergrafi.co/Robos/?A=THCN1
 14. Robô TH Compra 4: https://tradergrafi.co/Robos/?A=THC4
 15. Robô TH Compra 3: https://tradergrafi.co/Robos/?A=THC3
 16. Robô TH Compra 2: https://tradergrafi.co/Robos/?A=THC2
 17. Robô TH Compra 1: https://tradergrafi.co/Robos/?A=THC1
 18. Robô Vantagem: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A73401,16
 19. Robô LTV: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A53296,32
 20. Robô TH M 20V: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A83219,48
 21. Robô TH M 20C: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A83218,48
 22. Robô TH M 10V: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A83209,48
 23. Robô TH M 10C: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A83208,48
 24. Robô Conquista: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A71520,84
 25. Robô C_1_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,01
 26. Robô V_1_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,16
 27. Robô C_2_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,20
 28. Robô V_2_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,26
 29. Robô C_3_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,31
 30. Robô V_3_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,12
 31. Robô C_4_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,13
 32. Robô V_4_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,17
 33. Robô C_5_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,15
 34. Robô V_5_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,10
 35. Robô C_6_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,25
 36. Robô V_6_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,32
 37. Robô C_8_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,03
 38. Robô V_8_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,21
 39. Robô C_13_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,30
 40. Robô V_13_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,23
 41. Robô C_21_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,11
 42. Robô V_21_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,24
 43. Robô C_34_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,08
 44. Robô V_34_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,28
 45. Robô C_55_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,04
 46. Robô V_55_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,29
 47. Robô C_89_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,27
 48. Robô V_89_Tri: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A00000,05
 49. Robô C_1_Tri_Dolar: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A10000,01
 50. Robô V_1_Tri_Dolar: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A10000,16
 51. Robô C_2_Tri_Dolar: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A10000,20
 52. Robô V_2_Tri_Dolar: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A10000,26
 53. Robô C_3_Tri_Dolar: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A10000,31
 54. Robô V_3_Tri_Dolar: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A10000,12
 55. Robô C_4_Tri_Dolar: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A10000,13
 56. Robô V_4_Tri_Dolar: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A10000,17
 57. Robô C_5_Tri_Dolar: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A10000,15
 58. Robô V_5_Tri_Dolar: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A10000,10
 59. Robô C_6_Tri_Dolar: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A10000,25
 60. Robô V_6_Tri_Dolar: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A10000,32
 61. Robô C_8_Tri_Dolar: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A10000,03
 62. Robô V_8_Tri_Dolar: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A10000,21
 63. Robô C_13_Tri_Dolar: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A10000,30
 64. Robô V_13_Tri_Dolar: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A10000,23
 65. Robô C_21_Tri_Dolar: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A10000,11
 66. Robô V_21_Tri_Dolar: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A10000,24
 67. Robô Shark V11: https://tradergrafi.co/Robos/?A=ATHV11
 68. Robô Shark V15: https://tradergrafi.co/Robos/?A=ATHV15
 69. Robô Shark V12: https://tradergrafi.co/Robos/?A=ATHV12
 70. Robô Shark V16: https://tradergrafi.co/Robos/?A=ATHV16
 71. Robô Shark V13: https://tradergrafi.co/Robos/?A=ATHV13
 72. Robô Shark V17: https://tradergrafi.co/Robos/?A=ATHV17
 73. Robô Shark V14: https://tradergrafi.co/Robos/?A=ATHV14
 74. Robô Shark V18: https://tradergrafi.co/Robos/?A=ATHV18
 75. Robô C_3_PETR: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A12379,01
 76. Robô V_3_PETR: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A12379,02
 77. Robô C_5_PETR: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A12379,03
 78. Robô V_5_PETR: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A12379,04
 79. Robô C_6_PETR: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A12379,05
 80. Robô V_6_PETR: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A12379,06
 81. Robô C_8_PETR: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A12379,07
 82. Robô V_8_PETR: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A12379,08
 83. Robô C_3_ITUB: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A12379,17
 84. Robô V_3_ITUB: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A12379,18
 85. Robô C_5_ITUB: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A12379,19
 86. Robô V_5_ITUB: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A12379,20
 87. Robô C_6_ITUB: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A12379,21
 88. Robô V_6_ITUB: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A12379,22
 89. Robô C_8_ITUB: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A12379,23
 90. Robô V_8_ITUB: https://tradergrafi.co/Robos/?A=A12379,24

Preços

Semanal: R$ 754
Mensal: R$ 2.513
Trimestral: R$ 6.513
Semestral: R$ 11.513
Anual: R$ 19.513

Contrate

Assine este COMBO de Robôs!
COMBO: Top Hedger - Escolha o seu Plano: